Thời gian hoàn tất hoàn công nhà ở mất bao lâu?

  10/07/2024 18:001.032 lượt xem

  Thời gian hoàn công nhà ở và các thủ tục liên quan luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Việc này có thể ảnh hưởng lớn đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, hộ gia đình. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc liên quan đến thời gian, thủ tục và chi phí hoàn công nhà ở.

  *Tham khảo Hướng dẫn đăng bài trên website Happynest tại đây để kết nối với cộng đồng Happynest nhé.

  1. Thời gian hoàn công nhà ở mất bao lâu?

  1.1 Quy định thời gian hoàn công nhà ở

  Hiện nay, một số văn bản pháp luật liên quan đến xây dựng quy định thời gian hoàn công nhà ở như:

  - Luật xây dựng năm 2014 (sửa đổi năm 2020)

  - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

  - Các thông tư khác

  Tuy nhiên, không có văn bản pháp luật nào quy định rõ ràng về thời gian hoàn công nhà ở mất bao lâu. Thời gian hoàn công nhà ở thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

  - Điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp

  - Quy mô và phức tạp của dự án

  - Điều kiện thời tiết

  - Sự chuẩn bị

  - Tài nguyên và công nghệ

  - Vấn đề pháp lý

  Do đó, thời gian hoàn công nhà ở có thể thay đổi tùy theo các yếu tố trên và cần được xem xét cẩn thận trong từng trường hợp cụ thể.

  Không có văn bản pháp luật nào quy định rõ ràng về thời gian hoàn công

  1.2 Thời gian kiểm tra hoàn công nhà ở

  Thông tin kiểm tra hoàn công nhà:

  - Thời gian gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra: Trước 15 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I; trước 10 ngày đối với các công trình còn lại (Cơ sở pháp lý: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP).

  - Kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng: Ra văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư (Cơ sở pháp lý: Điểm b, Khoản 4, Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP).

  - Thời hạn ra văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng: Không quá 30 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt; không quá 20 ngày đối với các công trình còn lại.

  - Quyền yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra: Yêu cầu giải trình và khắc phục các tồn tại (nếu có), thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình.

  - Tham gia của tổ chức và cá nhân có năng lực phù hợp trong kiểm tra: Cơ quan có thẩm quyền mời các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu.

  Thông tin và thời gian kiểm tra hoàn công nhà

  1.3 Chủ động rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ

  Thời gian hoàn công nhà không được quy định rõ ràng bởi văn bản pháp luật, tuy nhiên, chủ nhà có thể áp dụng một số biện pháp để rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ và đảm bảo việc hoàn công diễn ra suôn sẻ. Dưới đây là những điểm cần lưu ý:

  - Chuẩn bị giấy tờ từ giai đoạn khởi công.

  - Đảm bảo sự an toàn và tuân thủ quy định.

  - Giữ gìn và quản lý giấy tờ quan trọng.

  - Tương tác chặt chẽ với các bên liên quan.

  Chủ nhà có thể áp dụng một số biện pháp để rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ 

  1.4 Thời gian giải quyết sau khi nhận hồ sơ

  Đo vẽ, kiểm tra, xác minh công trình: Trong khoảng 7 ngày.

  Làm thủ tục hoàn công xây dựng nhà ở: Trong khoảng 7 ngày.

  Thời gian xem xét và xác nhận tính hợp lệ của công trình xin hoàn công: Từ 3 tuần đến gần 1 tháng. Tổng cộng, thời gian để hoàn thành quy trình xem xét hồ sơ và xác nhận tính hợp lệ có thể kéo dài lên đến hơn 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

  1.5 Thời gian giải quyết với cơ quan tài chính

  Tiếp nhận hồ sơ hoàn công: 3-7 ngày.

  Xác định nghĩa vụ tài chính: 7-10 ngày.

  Nộp lại biên lai thuế: Thời gian nhất định.

  Chờ giải quyết: Thời gian không xác định.

  Thời gian để hoàn thành quy trình xem xét hồ sơ và xác nhận tính hợp lệ có thể kéo dài lên đến hơn 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

  >>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng hoàn công nhà ở cập nhật mới nhất 2024 

  2. Để rút ngắn thời gian hoàn công nhà ở nhanh chóng cần làm gì?

  Thời gian hoàn công nhà ở hay chậm tùy theo tiến trình thực tế thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định cấp giấy chứng nhận mới, chủ sở hữu có thể rút ngắn thời gian hơn bằng cách:

  Chuẩn bị trước các hồ sơ cần thiết

  Thanh toán các chi phí hoàn công nhà ở cần thiết

  2.1 Giai đoạn chuẩn bị hồ sơ hoàn công nhà ở

  Chủ sở hữu cần chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết từ đầu công trình như:

  Hợp đồng xây dựng

  Bản vẽ thiết kế

  Giấy phép xây dựng

  Các giấy tờ phát sinh trong quá trình thi công cũng cần được lưu giữ và quản lý chặt chẽ. Một cách khác là sử dụng dịch vụ hoàn công xây dựng để rút ngắn thời gian hoàn công nhà ở.

  2.2 Giai đoạn thẩm định cấp giấy chứng nhận mới

  Quy trình thẩm định và cấp giấy chứng nhận mới là công việc của cơ quan nhà nước, thời gian xử lý có thể khác nhau tùy thuộc vào từng địa phương. Chủ sở hữu không thể can thiệp hoặc rút ngắn thời gian thực hiện giai đoạn này. Để tiết kiệm thời gian, chủ sở hữu cần chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ cần thiết từ đầu công trình và lưu giữ các giấy tờ phát sinh trong quá trình thi công.

  Chủ sở hữu có thể rút ngắn thời gian hơn bằng cách chuẩn bị trước các hồ sơ cần thiết và thanh toán các chi phí hoàn công nhà ở cần thiết

  3. Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn công/ Nộp hồ sơ hoàn công ở đâu?

  Dưới đây là thông tin về việc tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng theo quy định tại Phụ lục VIb Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

  3.1 Lập hồ sơ

  Chủ đầu tư phải tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng trước khi đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào khai thác, vận hành. Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng có thể lập một lần chung cho toàn bộ dự án đầu tư xây dựng công trình nếu các công trình trong dự án được đưa vào khai thác cùng một thời điểm. Trường hợp các công trình của dự án được đưa vào khai thác ở thời điểm khác nhau thì có thể lập hồ sơ hoàn thành công trình riêng cho từng công trình này. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.

  3.2 Lưu trữ

  Chủ đầu tư tổ chức lưu trữ một bộ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng. Các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình lưu trữ các hồ sơ liên quan đến phần việc do mình thực hiện. Trường hợp không có bản gốc thì được thay thế bằng bản chính hoặc bản sao hợp pháp. Riêng công trình nhà ở và công trình di tích, việc lưu trữ hồ sơ còn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về di sản văn hóa. Thời gian lưu trữ hồ sơ:

  Tối thiểu là 10 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm A.

  7 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm B.

  5 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm C.

  3.3 Nộp hồ sơ hoàn công ở đâu?

  Nộp hồ sơ hoàn công tại Sở xây dựng: Đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, các công trình tôn giáo, di tích lịch sử, tượng đài, các tuyến, trục được chính.

  Nộp hồ sơ hoàn công tại Ủy ban nhân dân Quận/Huyện ở phòng quản lý đô thị: Đối với các công trình xây dựng khác, thuộc địa giới hành chính quận/huyện.

  Nộp hồ sơ hoàn công tại Ủy ban nhân dân cấp xã: Đối với nhà ở riêng lẻ, trong khu dân cư nông thôn.

  Thông tin về việc tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng theo quy định tại Phụ lục VIb Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

  4. Tham gia nghiệm thu hoàn công nhà ở gồm những đơn vị nào?

  Thời gian hoàn công nhà ở khá lâu bởi phải trải qua rất nhiều giai đoạn, trong đó có giai đoạn nghiệm thu. Để việc hoàn công nhà chính xác và bên chủ sở hữu được đảm bảo quyền lợi, các đơn vị tham gia xác nhận hoàn thiện công trình bao gồm:

  4.1 Chủ sở hữu nhà ở/Chủ đầu tư dự án

  Chủ đầu tư cần lập hồ sơ hoàn công xây dựng, chịu trách nhiệm về chất lượng công trình và đảm bảo việc ký kết trong biên bản, giấy tờ nghiệm thu. Trường hợp có sự thay đổi về công trình, chủ đầu tư cần liên lạc với bên tư vấn để làm lại bản vẽ thiết kế.

  4.2 Đơn vị thi công công trình

  Đơn vị thi công chịu trách nhiệm về chất lượng công trình và tham gia ký kết nghiệm thu hoàn công với chủ sở hữu.

  4.3 Đơn vị tư vấn, giám sát xây dựng (nếu có)

  Đối với những dự án có nguồn vốn đầu tư lớn hoặc tính chất phức tạp, đơn vị này phải thường xuyên tham gia vào việc kiểm tra, giám sát về tiến độ và thực trạng của công trình, cùng chịu trách nhiệm ký kết thủ tục hoàn công với các bên liên quan.

  4.4 Đơn vị thiết kế công trình

  Đơn vị thiết kế tham gia vào quá trình nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư, lập lại bản vẽ theo đúng thực tế trong trường hợp có thay đổi về công trình xây dựng so với cấp phép ban đầu.

  Những đơn vị tham gia nghiệm thu hoàn công nhà ở

  >>> Xem thêm: Nhà hoàn công là gì? Làm sao biết nhà đã hoàn công hay chưa? 

  5. Trình tự thực hiện hoàn công nhà như thế nào?

  Bước 1: Chuẩn bị mẫu đơn xin hoàn công nhà ở

  Chủ sở hữu cần chuẩn bị mẫu đơn xin hoàn công nhà ở và các giấy tờ cần thiết.

  Bước 2: Nộp hồ sơ, mẫu đơn xin hoàn công nhà ở

  Nộp mẫu đơn xin hoàn công nhà ở tại văn phòng một cửa tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nếu xây dựng nhà ở tại nông thôn.

  Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ, mẫu đơn xin hoàn công nhà ở

  Cán bộ phòng quản lý đô thị kiểm tra, xác minh việc xây dựng để đảm bảo phù hợp với quy định, đồng thời lập phiếu chuyển chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Trường hợp mẫu đơn xin hoàn công nhà ở không hợp lệ, phòng quản lý đô thị soạn thảo và ký công văn trả lời cho người nộp mẫu đơn xin hoàn công nhà ở, thông báo về việc không chấp nhận hoàn công và yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ.

  Bước 4: Trả kết quả đơn xin hoàn công nhà ở

  Văn phòng Ủy ban nhân dân trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký giấy chứng nhận hoàn công, sau đó chuyển giấy chứng nhận hoàn công cho văn phòng một cửa tiếp nhận và trả kết quả. Văn phòng một cửa tiếp nhận và trả kết quả trao giấy chứng nhận hoàn công cho chủ sở hữu nhà ở.

  Các bước thực hiện hoàn công nhà

  6. Quy trình xử lý hồ sơ hoàn công nhà ở như thế nào?

  Sau khi nhận hồ sơ

  Bộ phận giải quyết hoàn công sẽ sắp xếp đo đạc thực trạng công trình trong khoảng 7 ngày để hoàn tất thủ tục này.

  Giai đoạn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

  Quá trình xem xét tính hợp lệ của hồ sơ có thể kéo dài từ 3 tuần tới 1 tháng tùy vào từng địa phương. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phòng quản lý đô thị quận/huyện phải có công văn trả lời (nêu rõ lý do) trong thời gian 15 ngày.

  Hồ sơ sau thẩm định được gửi sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính

  Cơ quan thuế sẽ gửi thông báo tới chủ sở hữu về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Công việc này mất khoảng từ 7-10 ngày tùy địa phương.

  Sau khi nộp thuế và nhận biên lai

  Chủ sở hữu nhà nộp lại biên lai thu thuế cho bên cơ quan giải quyết hoàn công và chờ đến hẹn lấy kết quả.

  Quy trình xử lý hồ sơ hoàn công nhà ở

  7. Giá dịch vụ hoàn công nhà ở

  Việc hoàn công nhà ở cần thêm một khoản chi phí nhỏ. Các khoản chi phí bao gồm:

  - Tư vấn cho khách hàng về các quy định của pháp luật về hoàn công nhà: Đăng ký biến động tài sản vào chủ quyền hoặc cấp đổi chủ quyền.

  - Thẩm định hồ sơ: Đưa ra phương hướng giải quyết phù hợp quy định pháp luật.

  - Thiết lập bản vẽ hoàn công: 15.000đ/m2 (không bao gồm trong phí dịch vụ).

  - Biên bản nghiệm thu: Theo thực tế và phù hợp các quy định của pháp luật.

  - Thiết lập bản vẽ sơ đồ nhà ở và đất ở (nếu có): 15.000đ/m2 (không bao gồm trong phí dịch vụ).

  - Chuẩn bị hồ sơ: Mẫu đơn xin hoàn công nhà ở theo quy định.

  - Thay mặt hoặc cùng khách hàng liên hệ với UBND quận: Cập nhật thay đổi tài sản hoặc cấp đổi chủ quyền.

  - Liên hệ cơ quan thuế: Kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật.

  - Hoàn tất thủ tục hoàn công: Bàn giao giấy tờ nhà, sổ hoàn công cho khách hàng.

  Giá dịch vụ hoàn công nhà ở

  Thời gian hoàn tất thủ tục hoàn công nhà ở là một quá trình phức tạp và có thể kéo dài tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như quy mô, phức tạp của dự án, điều kiện thời tiết, tài nguyên và công nghệ. Mặc dù không có quy định pháp luật cụ thể về thời gian hoàn công, việc chuẩn bị kỹ lưỡng các giấy tờ và làm việc chặt chẽ với các bên liên quan có thể giúp rút ngắn thời gian này. Việc hiểu rõ các quy trình và thủ tục, từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ đến giai đoạn thẩm định và cấp giấy chứng nhận, là rất quan trọng để đảm bảo hoàn công diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

  Bên cạnh đó, việc sử dụng dịch vụ hoàn công chuyên nghiệp cũng là một giải pháp hữu hiệu để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan và chi tiết về quy trình hoàn công nhà ở, từ đó có thể chuẩn bị tốt hơn cho quá trình này, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình.

  >>> Xem thêm: Hoàn công là gì? Đối tượng, thủ tục, chi phí hoàn công hiện nay 

  Tổng hợp

  *Để lại thông tin trong box dưới đây nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm đơn vị thiết kế - thi công nhà ở nhé.

  Bảo TrầnTheo dõi

  Bình luận

  Hãy đăng nhập và trở thành người đầu tiên bình luận về bài viết này!

  Bài đăng liên quan

  Chuyện nhà

  Xem tất cả

  Kho kiến thức

  Xem tất cả

  Happynest Story

  Xem tất cả

  Sự kiện

  Xem tất cả

  HappynestTV

  Xem tất cả

  Thảo luận

  Xem tất cả

  Ăn - Chơi

  Xem tất cả
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0