A. Quy chế hoạt động và Điều khoản sử dụng dịch vụ Mạng Xã hội Happynest

I. Quy chế hoạt động Mạng Xã hội Happynest

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với mạng xã hội Happynest qua giao diện website hoặc ứng dụng di động. Trước khi sử dụng mạng xã hội Happynest hoặc tạo tài khoản thành viên, vui lòng đọc kỹ các Quy chế hoạt động và Điều khoản sử dụng dịch vụ Mạng xã hội để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty Cổ Phần Thương mại & Truyền thông Happynest và các công ty liên kết. 

Đồng thời bạn cũng cần đọc và chấp nhận các điều khoản, chính sách được quy định trong Quy chế hoạt động và Điều khoản sử dụng dịch vụ Sàn thương mại điện tử (shop.happynest.vn) do Công ty Cổ Phần Thương mại & Truyền thông Happynest cung cấp. 

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO TÀI KHOẢN TẠI HAPPYNEST, BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO ĐÂY.
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TẠI QUỐC GIA BẠN SINH SỐNG, BẠN CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ HOẶC CHẤP THUẬN TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, ĐỂ TẠO TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. 

Điều 1: Định nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế hoạt động này như sau:

1. “Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội” (sau đây gọi là “Happynest”) là Công ty Cổ Phần Thương mại & Truyền thông Happynest, được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. “Hệ thống mạng xã hội” là nền tảng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng dịch vụ mạng xã hội trên trang mạng xã hội của Công ty Cổ Phần Thương mại & Truyền thông Happynest.

3. “Nền tảng Happynest” là tập hợp các dịch vụ, công cụ và sản phẩm được cung cấp để người sử dụng có thể kết nối, giao lưu, chia sẻ những thông tin hữu ích với cộng đồng yêu nhà. Nền tảng Happynest có thể truy cập dễ dàng từ website trực tuyến hoặc ứng dụng di động (app).

4. “Thành viên” là người sử dụng sở hữu tài khoản mạng xã hội hợp pháp để sử dụng các dịch vụ trên nền tảng (website/app) của Happynest. 

5. “Thành viên Chuyên gia (Chuyên gia)” là cá nhân/tổ chức sở hữu tài khoản Chuyên gia trên nền tảng (website/app) Happynest và được sử dụng các dịch vụ dành riêng cho loại tài khoản Chuyên gia trên nền tảng Happynest.

6. “Thông tin cá nhân” là thông tin gắn với việc xác định danh tính của Thành viên, do Thành viên đồng ý cung cấp để tạo tài khoản theo mẫu đăng ký của Happynest.

7. “Thông tin riêng” là thông tin mà Thành viên gia cung cấp trên mạng xã hội dưới hình thức không công khai hoặc chỉ công khai cho một hoặc một nhóm Thành viên đã được xác định thông tin cá nhân cụ thể.

8. “Thông tin công cộng” là thông tin trên mạng xã hội do Happynest hoặc Thành viên công khai cho tất cả những người sử dụng khác được biết mà không cần xác định thông tin cá nhân cụ thể của những Thành viên đó.

9. “Ban quản trị Mạng xã hội (Admin)” là bộ phận trực thuộc Happynest, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của trang mạng xã hội Happynest; giải quyết các trường hợp vi phạm, khiếu nại của Thành viên và các vấn đề khác liên quan.

10. “Bộ phận kiểm duyệt nội dung” là bộ phận trực thuộc Happynest, chịu trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt nội dung bài viết, thông tin do Thành viên cung cấp để đăng tải lên mạng xã hội Happynest; đồng thời hỗ trợ Ban quản trị Mạng xã hội phát hiện và xử lý vi phạm trong quá trình hoạt động trang mạng xã hội.

11. “Đăng bài (Viết bài)” bao gồm tất cả các bài viết dạng văn bản, video, hình ảnh và các tập tin do Thành viên đăng tải trên Happynest. Quy định rằng, dựa vào sự xem xét, cân nhắc của Bộ phận kiểm duyệt nội dung mà bài đăng của Thành viên được hoặc không được phép đăng tải trên trang mạng xã hội của Happynest, trên cơ sở đánh giá nội dung của bài viết phải phù hợp với phạm vi thông tin trao đổi của Happynest trên trang mạng xã hội; đồng thời phải tuân theo quy định tại Quy chế này và pháp luật.

12. “Điểm uy tín” là số điểm mà Thành viên nhận được theo quy định từ các hoạt động trên nền tảng Happynest và dùng để xếp hạng Thành viên, điểm uy tín có thể quy đổi ra các quyền lợi đặc biệt cho Thành viên của Happynest.

13. “Hạng thành viên” gồm có 3 cấp độ “Chim non”, “Chim xây tổ”, “Chim đầu đàn”, được xếp hạng thành viên dựa trên tổng số điểm uy tín theo quy định và được tự động nâng lên hạng tương ứng số điểm đạt điều kiện. 

14. “Ưu đãi đặc biệt” là quyền lợi mà Happynest hoặc Chuyên gia hoặc các Đối tác của Happynest dành cho các Thành viên, với hình thức mã giảm giá hoặc phiếu ưu đãi khi mua sắm, sử dụng dịch vụ… Các Thành viên có thể được nhận “ưu đãi đặc biệt” miễn phí hoặc đổi bằng một số điểm nhất định, và có thể sử dụng “ưu đãi đặc biệt” để mua sắm sản phẩm, dịch vụ của Chuyên gia, Đối tác của Happynest bên ngoài nền tảng Happynest.   

Điều 2: Hiệu lực và sửa đổi các điều khoản

1. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Thành viên/Chuyên gia, Happynest không ngừng hoàn thiện và phát triển các điều khoản quy định tại Quy chế. Quy chế có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. 

2. Nếu thành viên/chuyên gia không đồng ý với các điều khoản đã thay đổi, thành viên/chuyên gia có thể ngừng sử dụng dịch vụ trên các nền tảng của Happynest.

3. Đồng ý với các điều khoản này có nghĩa là thành viên/chuyên gia đồng ý truy cập Happynest thường xuyên để kiểm tra các thay đổi đối với các điều khoản này. Happynest không chịu trách nhiệm về những thiệt hại cho Thành viên do không biết thông tin về các điều khoản đã thay đổi.

Điều 3: Thay đổi thông tin hồ sơ cá nhân

1. Thành viên có thể xem, sửa đổi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào thông qua nền tảng Happynest và chịu trách nhiệm với mọi thông tin mà mình cung cấp.

2. Thành viên chịu trách nhiệm với các phát sinh nếu có do không thay đổi thông tin thành viên. 

3. Nếu Chuyên gia thay đổi thông tin đã đăng ký ban đầu với Happynest, thông tin thay đổi chỉ được phản ánh trong hồ sơ sau khi vượt qua quá trình kiểm tra thông tin thay đổi do Happynest tiến hành. 

Điều 4: Nghĩa vụ và trách nhiệm quản lý tài khoản thành viên

1. Người dùng đăng ký tài khoản thành viên và chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng ký.

2. Tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị Happynest về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

3. Happynest có thể hạn chế việc sử dụng tài khoản nếu có nguy cơ rò rỉ thông tin tài khoản thành viên, trái với đạo đức xã hội hoặc pháp luật hiện hành.

Điều 5: Thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của thành viên/chuyên gia cho các mục đích sau đây

1. Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ mà Happynest cung cấp;

2. Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ và các Nền tảng của Happynest, cũng như quan hệ và tài khoản thành viên của bạn với Happynest;

3. Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

4. Để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của Happynest hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;

5. Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

6. Để nhận dạng và/hoặc xác minh;

7. Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của Happynest hoạt động suôn sẻ;

8. Để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;

9. Để cho phép các thành viên khác tương tác hoặc liên lạc với bạn thông qua Nền tảng, bao gồm để thông báo cho bạn khi một người dùng khác đã gửi cho bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét cho bạn trên Nền tảng của Happynest;

10. Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;

11. Để cho phép quảng cáo và các đợt kiểm tra và khảo sát khác, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng khảo sát, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của Happynest;

12. Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

13. Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;

14. Để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;

15. Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi;

16. Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn;

17. Bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

18. Vì Các Mục Đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.

Điều 6: Quy định về hình ảnh đăng tải trên nền tảng Happynest 

1. Khi đăng tải bất kỳ một hình ảnh nào dưới tài khoản của Thành viên thì Thành viên phải chịu trách nhiệm cho việc sở hữu và, hoặc được phép sử dụng hình ảnh đó để đăng tải lên nền tảng Happynest.

2. Khi Thành viên sử dụng hình ảnh của người khác thì cần phải được sự đồng ý của người đó. Không được sử dụng hình ảnh của người khác nhằm gây tổn hại tới danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh, cũng như sử dụng vào mục đích khác như quảng cáo, kinh doanh mà không được sự đồng ý của người sở hữu hình ảnh.

3. Chỉ có Thành viên đăng hình ảnh trong bài viết, album trên nền tảng Happynest mới được phép tag sản phẩm vào trong hình ảnh đó.

4. Khi Thành viên đăng hình ảnh lên nền tảng Happynest, đồng nghĩa với việc cho phép Happynest có quyền sử dụng hình ảnh đó vào mục đích sau:

- Sử dụng hình ảnh để viết bài (giới thiệu công trình, tổng hợp, cung cấp thông tin, kiến thức) và chia sẻ trên các kênh truyền thông của Happynest.

- Được phép gợi ý sản phẩm tương tự trong hình ảnh mà Thành viên đăng trong bài viết, album trên nền tảng Happynest. 

5. Happynest chỉ được phép tag sản phẩm vào trong hình ảnh nếu có sự đồng ý của Thành viên.

Điều 7: Lưu trữ và bảo mật thông tin 

Happynest thiết lập những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ của Happynest và hệ thống máy chủ dự phòng. Happynest thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân thành viên qua các hình thức:

1. Thiết lập hệ thống tường lửa ngăn ngừa các hình thức tấn công mạng.

2. Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của doanh nghiệp thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của website mạng xã hội. Đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn.

3. Các thông tin cá nhân, thông tin riêng của thành viên sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của mạng xã hội.

4. Khi các tài khoản được người sử dụng đăng ký, Happynest sẽ lưu giữ các thông tin tại hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam. Các thông tin này sẽ được Happynest thực hiện việc bảo mật với các bên thứ ba và chỉ công khai trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định về công khai thông tin của Nhà nước.

5. Trường hợp người sử dụng vi phạm các thỏa thuận với Happynest thì việc công khai thu thập, xử lý thông tin cũng sẽ được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

6. Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin người sử dụng cung cấp chỉ để hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của người sử dụng. Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến người sử dụng những dịch vụ khác có trên Happynest, hoặc những công ty liên kết tới nó hoặc để liên hệ với người sử dụng để biết quan niệm của người sử dụng về những dịch vụ hiện tại hoặc dịch vụ mới tiềm năng có thể đưa ra.

7. Dữ liệu người sử dụng của Happynest có thể được chuyển nhượng cho người thừa kế hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua hoặc phá sản. Chúng tôi có một khu vực để người sử dụng có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào người sử dụng gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó.

8. Chúng tôi chỉ tập hợp các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo tính an toàn, nguyên vẹn, tính bảo mật thông tin của người sử dụng.

Điều 8: Tiếp nhận thông tin phản hồi, đóng góp

1. Happynest luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía Thành viên nhằm giúp Happynest cải thiện chất lượng Dịch Vụ.

2. Thành viên liên quan đến phản hồi sẽ được thông báo đầy đủ và được tạo cơ hội cải thiện tình hình.

3. Những phản hồi không rõ ràng và mang tính phỉ báng sẽ không được chấp nhận

4. Khi gửi bất kỳ Nội Dung nào cho Happynest, bạn khẳng định và đảm bảo rằng bạn đã có đầy đủ tất cả các quyền và/hoặc các chấp thuận cần thiết để cấp các quyền dưới đây cho Happynest. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất đối với bất cứ nội dung gì bạn đăng tải hoặc tạo sẵn trên hoặc qua Dịch Vụ, bao gồm trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. 

5. Thành viên theo đây cấp quyền cho Happynest và các bên kế thừa của Happynest, một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện Nội Dung đóng góp đó, thông qua hoặc liên quan đến Dịch Vụ dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần Dịch Vụ (hoặc các sản phẩm phái sinh của Dịch Vụ). 

6. Quyền mà bạn trao cho chúng tôi chỉ chấm dứt khi bạn hoặc Happynest loại bỏ Nội Dung đóng góp ra khỏi Dịch Vụ. Bạn hiểu rằng sự đóng góp của bạn có thể được chuyển giao sang nhiều hệ thống khác nhau và được thay đổi để phù hợp và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Điều 9: Điểm uy tín và hạng thành viên

1. Điểm uy tín chỉ có thể được tích lũy/sử dụng điểm trên ứng dụng di động hoặc website của Happynest và chỉ khi bạn là thành viên của Happynest

2. Điểm đã sử dụng được lưu thông tin chi tiết trong lịch sử sử dụng điểm của thành viên Happynest.

3. Điểm uy tín không được quy đổi ra tiền mặt, là quyền lợi do Happynest cung cấp miễn phí cho thành viên và chỉ được sử dụng theo thời hạn và cách thức sử dụng do Happynest quy định mà không cần thông báo trước.

4. Nếu xác nhận rằng điểm uy tín đã được lấy bằng các phương thức gian lận, Happynest có thể áp dụng các biện pháp khác như thu lại điểm từ thành viên, xóa tài khoản nếu cần.

5. Nếu hủy làm thành viên của Happynest, tất cả số điểm còn lại sẽ bị mất.

6. Điểm uy tín không được chuyển nhượng cho người khác và việc sử dụng vào mục đích bất hợp pháp bị nghiêm cấm. Trong trường hợp vi phạm, Happynest có thể trừ điểm hoặc khóa tài khoản thành viên.

7. Việc xếp hạng thành viên chỉ dựa trên điểm uy tín.

8. Thành viên chỉ được xét thăng hạng khi tăng tổng điểm uy tín 

9. Có 3 hạng thành viên tương ứng với tổng điểm uy tín theo quy định của Happynest: Chim non, Chim xây tổ, Chim đầu đàn.

10. Hạng thành viên không bị thay đổi trong vòng 12 tháng kể từ ngày lên hạng, cho dù người đó sử dụng hết điểm uy tín trong tổng điểm tích lũy.

11. Để duy trì hạng, Thành viên cần tích lũy tối thiểu điểm xét hạng theo mức quy định của Happynest trong chu kỳ xét hạng 12 tháng kể từ ngày lên hạng.

12. Các hình thức thể hiện quyền lợi cho thành viên có thể thay đổi tùy theo thời điểm diễn ra các dịp đặc biệt hoặc chương trình đặc biệt cho các thành viên của Happynest: voucher mua sắm, phiếu giảm giá, hoàn tiền đối với hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị đối tác của Happynest.

13. Điểm uy tín có thể được sử dụng để đổi quyền lợi nhưng không được dùng điểm để mua hàng.

Điều 10: Các quy định khác

1. Trong trường hợp thành viên chuyển đổi với tư cách là chuyên gia, thành viên làm công việc kinh doanh dịch vụ hoặc sản phẩm liên quan đến nội thất, nhà ở… cần điền đầy đủ thông tin theo quy trình do Happynest quy định và đăng ký chuyển đổi thành chuyên gia và nếu được Happynest chấp thuận thì thành viên đó có thể được hoạt động như một chuyên gia. 

2. Khi người dùng đăng ký gửi thông tin thành viên, bạn phải nắm rõ nội dung của Quy chế này và Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội được dẫn chiếu theo đây do Happynest đăng tải. Người dùng đồng ý tuân theo những điều khoản này.

II. Điều khoản sử dụng dịch vụ Mạng Xã hội Happynest 

Điều 1: Nội dung dịch vụ

Mạng xã hội Happynest được xây dựng với mục đích cung cấp dịch vụ chia sẻ và tương tác thông tin nhanh, chính xác về những công trình, kiến trúc, nội thất với quy mô tầm cỡ, bài viết về kiến trúc thiết kế dành cho kiến trúc sư, công trình nghệ thuật. Những bức ảnh của các nhà thiết kế và thông tin liên quan đến lĩnh vực kiến trúc, nội thất vươn tầm trong nước và thế giới. Những câu hỏi thường gặp để người sử dụng có thể tìm hiểu và chia sẻ với nhau với những nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục và các quy định của pháp luật.

Điều 2: Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội

1. Happynest nghiêm cấm tuyệt đối người sử dụng có bất cứ hành vi nào nhằm mục đích:

+ Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;

+ Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

+ Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề không liên quan tới nội dung trang web, trái quy định pháp luật và đạo đức xã hội;

+ Thực hiện các mục đích liên quan đến chính trị.

2. Người sử dụng lợi dụng việc sử dụng Happynest nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, văn hóa, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên Happynest;

3. Người sử dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, người sử dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh, cũng như sử dụng vào mục đích khác mà không được sự đồng ý của người có hình ảnh;

4. Đăng ký thành viên theo tên danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục;

5. Lợi dụng Happynest để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật;

6. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng hợp pháp trên trang mạng;

7. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên internet;

8. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet dựa trên web hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau;

9. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung nào mà không có sự đồng ý của doanh nghiệp. Người sử dụng không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại trang mạng bao gồm nhưng không giới hạn bất kì văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh, video và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng và hàng hóa;

10. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Happynest xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

11. Tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

12. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet;

13. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống Happynest;

14. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của doanh nghiệp.

Điều 3: Quy định của Happynest

1. Tên đăng nhập

- Tuân thủ các quy định cấm theo các nội dung ở trên;

- Tên đăng nhập được xác định là tên riêng của cá nhân Thành viên. Thành viên có trách nhiệm quản lý, sử dụng, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng; mỗi Thành viên chỉ đăng ký 01 tài khoản với một tên đăng nhập;

- Không đặt tên đăng nhập là tên các chính trị gia, các danh nhân Việt Nam;

- Không chọn tên đăng nhập gây phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam;

- Không sử dụng tên đăng nhập có chứa thương hiệu của cá nhân, tổ chức khác đã được đăng ký bảo hộ mà không xin phép hoặc không có căn cứ chứng minh quyền sử dụng hoặc sở hữu.

2. Hình đại diện.

- Tuân thủ quy định cấm theo các nội dung trên;

- Không sử dụng hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam;

- Không chứa thông tin liên hệ cá nhân, tổ chức;

- Không chữa nhãn hiệu, logo và các nội dung khác đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu.

3. Bài viết, chia sẻ, đăng tải của Thành viên

- Tuân thủ quy định cấm theo các nội dung trên;

- Bài viết phải bằng tiếng Việt có dấu. Ngôn ngữ bài viết cần tuân thủ chuẩn mực chung của chính tả và ngữ pháp tiếng Việt;

- Khi đưa thông tin, bài viết từ sách, báo, website, diễn đàn khác Thành viên cần phải nêu rõ nguồn gốc của các nội dung bài viết đó.

- Đối với các nguồn trích dẫn không chính thống, không đảm bảo tính pháp lý, có nội dung không phù hợp với tiêu chí của Happynest, Ban Quản trị có quyền xóa, khóa mà không cần thông báo trước;

- Không đăng tải, chia sẻ các bài viết mang nội dung rác;

- Không chia sẻ các tài liệu và các thông tin khác mà người dùng không mong muốn, không cho phép, thông tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của cộng đồng;

- Không đăng tải nội dung phản hồi không có bằng chứng cụ thể và đầy đủ về trường hợp phản ánh;

- Không đăng tải nội dung mang tính cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng xấu cho doanh nghiệp. Không đăng tải nội dung vi phạm bản quyền nhằm mục đích thương mại; Việc sao chép để chia sẻ bài viết, hình ảnh, video có liên quan đến quyền tác giả cần ghi rõ nguồn gốc bài viết. Những bài viết được đăng phải được sự đồng ý của chủ sở hữu;
- Không phát tán virus, trojan, adware, spyware… hoặc các chương trình ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của website, phần cứng, phần mềm máy tính hoặc các thiết bị viễn thông;

- Không có các hành vi phá hoại, gây tổn hại, ảnh hưởng đến uy tín, hệ thống, băng thông, cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất của Happynest; xâm nhập, sử dụng trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản, mật khẩu hoặc các nội dung của hệ thống Happynest dưới bất kỳ mục đích nào;

- Bài viết, hình ảnh không gắn, chèn hay cài đặt bất cứ siêu liên kết, tệp tin, từ khóa bị giấu hay từ khóa không thích hợp hoặc có tính chất lừa đảo trên Happynest;

- Bài viết không gây nhầm lẫn với cơ quan báo chí.

Điều 4: Quyền, trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội

1. Trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội:

- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & TRUYỀN THÔNG HAPPYNEST thiết kế chính sách sử dụng dữ liệu nhằm đưa ra các thông tin quan trọng về cách mà thành viên sử dụng các nền tảng của Happynest. Chúng tôi khuyến khích người dùng sử dụng chính sách sử dụng dữ liệu để sử dụng Happynest một cách hiệu quả.

- Trước khi sử dụng dịch vụ mạng xã hội, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các dịch vụ hay công cụ trên các nền tảng của Nhà cung cấp, Người sử dụng phải đăng ký tài khoản mạng xã hội và chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng ký.

- Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị Happynest về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

- Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Happynest và những thông tin đăng tải lên Happynest là chính xác và hoàn chỉnh, luôn dẫn nguồn gốc, ghi rõ các quyền sử dụng hoặc sự cho phép một hay nhiều thành phần nội dung sử dụng khi người sử dụng liệt kê, đề cập, phân tích, bổ trợ cho quan điểm hay phát triển thêm từ bản gốc, và không vi phạm các nội dung cấm được quy định bởi Happynest, quy định về bản quyền của Luật sở hữu trí tuệ và pháp luật liên quan.

- Thành viên có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin phù hợp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động điều tra, hoặc các công tác thống kê, hoặc các công việc phù hợp khác theo quy định của pháp luật.

- Thành viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về chia sẻ, trao đổi thông tin, quảng cáo, khuyến mãi, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, bảo vệ quyền lợi người sử dụng và các quy định của pháp luật có liên quan khi sử dụng dịch vụ trên Happynest.

- Thành viên cam kết, không sử dụng dịch vụ của Happynest vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, cung cấp thông tin giả mạo, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình truyền tài thông tin của mạng xã hội, tạo những thông tin mang tính chất so sánh chê bai, loan tin, kể cả phục vụ cho việc phán đoán. Trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật.

- Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, tạo ra những công cụ tương tự của các dịch vụ do Happynest cung cấp cho một bên thứ ba khi không được sự đồng ý của Happynest.

- Thành viên cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp Nội dung thông tin đưa lên đăng tải trên Happynest cũng như Internet và mạng viễn thông.

- Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Happynest dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết, giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, hoặc thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Happynest, hoặc của những cá nhân, tổ chức khác.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm cá nhân trước Happynest, các cá nhân tổ chức có liên quan khác khi thành viên vi phạm các quy định của pháp luật về bản quyền, sở hữu trí tuệ và các điều kiện của thỏa thuận này, gây ảnh hưởng, thiệt hại đến Công ty, nhân sự của Công ty.

- Không sử dụng Happynest vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

- Không được hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và đọc thông tin trên Happynest.

- Không sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật khẩu và thông tin riêng của thành viên khác trên mạng xã hội. Không gây cản trở việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của người sử dụng khác.

- Không xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của mạng xã hội. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ.

- Bản quyền về hình ảnh: người dùng sử dụng trên Happynest khi sử dụng hình ảnh với điều kiện phải ghi nhận nguồn gốc hình ảnh. Không được sử dụng các hình ảnh có bản quyền mà không được sự đồng ý của tác giả.

- Bản quyền về tác giả: Người dùng khi sử dụng bài viết của người khác làm trích dẫn để trao đổi, thảo luận cần phải nêu nguồn gốc bài viết và tác giả bài viết, không được chỉnh sửa.

- Các bài đăng được chia sẻ trên trang phải ghi rõ nguồn, sao chép đúng nội dung, không được thêm bớt, chỉnh sửa ảnh hưởng đến nội dung chính.

- Việc không ghi rõ nguồn gốc bài viết, hình ảnh và tác giả bài viết, hình ảnh mà chưa có sự đồng ý của tác giả được xem là vi phạm bản quyền và sẽ bị xử lý theo quy định của Happynest, xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật liên quan.

- Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

- Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan.

- Tuân thủ về thời gian hoạt động của điểm truy cập.

2. Quyền của người sử dụng mạng xã hội:

- Lựa chọn doanh nghiệp mạng xã hội để sử dụng mạng xã hội;

- Yêu cầu doanh nghiệp mạng xã hội cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội;

- Từ chối sử dụng một phần hoặc toàn bộ mạng xã hội;

- Người sử dụng có quyền được hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc xây dựng nội dung thông tin, tiến hành chia sẻ thông tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên mạng xã hội.

- Khi đăng ký trở thành thành viên của Happynest và được chấp thuận, thành viên sẽ được quyền khởi tạo tài khoản để tham gia cung cấp, chia sẻ, trao đổi thông tin trên Happynest.

- Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng, quản lý thông tin và nội dung trên Happynest.

- Được quyền tham gia, sử dụng và cung cấp thông tin, chia sẻ thông tin dưới các định dạng mà Happynest quy định.

- Có quyền đóng góp ý kiến trong quá trình sử dụng. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Ban quản trị Happynest.

- Được đảm bảo bí mật thông tin riêng. Những thông tin mà người sử dụng cung cấp, Happynest sẽ chỉ sử dụng để kiểm soát hoạt động trên mạng xã hội, sẽ không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chưa có sự đồng ý của người sử dụng, trừ trường hợp có sự yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Khiếu nại về chất lượng dịch vụ; được bồi thường thiệt hại trực tiếp do lỗi của Happynest.

- Được sử dụng các dịch vụ trên Happynest trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội

1. Trách nhiệm của doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội:

- Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội

- Cung cấp dịch vụ mạng xã hội theo đúng những cam kết mục tiêu đã đề ra trong thỏa thuận này.

- Tôn trọng các vấn đề về Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ.

- Đảm bảo thiết lập và duy trì các biện pháp bí mật bảo vệ thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ, thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm về các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.

- Đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của người sử dụng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ thông tin và truyền thông.

- Chịu trách nhiệm báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra, của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của bộ thông tin và truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;

- Cam kết ít nhất có 1 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của người sử dụng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ thông tin và truyền thông.

- Đối với bài đăng của thành viên Ban quản lý sẽ kiểm tra, đối chiếu nguồn gốc để tránh những bài đăng xâm phạm đến bản quyền thông qua hệ thống phần mềm được cài đặt tại máy chủ với bộ lọc từ khóa và thông tin hình ảnh lên đến 8000 từ lọc và qua phần mềm lọc hình ảnh với các dạng file ảnh khác nhau.

2. Quyền của doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội:

- Trong quá trình sử dụng, nếu người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng dịch vụ mạng xã hội này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của người sử dụng mà không cần sự đồng ý của người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người sử dụng;

- Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng Happynest, chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng cũng như sẽ đề nghị cơ quan chức năng truy tố người sử dụng trước pháp luật nếu cần thiết;

- Có toàn quyền khóa tài khoản và cấm truy cập vĩnh viễn đối với những người sử dụng không tôn trọng thực hiện thỏa thuận hoặc có hành vi xâm phạm Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Happynest và quy định của pháp luật liên quan.

- Có quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong, mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia. Theo đó, chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên mạng xã hội.

- Có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang mạng xã hội tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

- Nhà cung cấp được quyền giữ lại hoặc tiết lộ bất kỳ nội dung nào đưa lên, bao gồm cả các thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản, nếu pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

- Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, Happynest có quyền sử dụng những thông tin mà người sử dụng khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật;

- Khi phát hiện những hành vi vi phạm về nội dung cấm đăng tải được quy định tại Điều khoản sử dụng này, happynest.vn có quyền tắt ngay lập tức các nội dung đang được đăng tải bởi người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của người sử dụng vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của người sử dụng khác, Happynest sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu phát hiện vi phạm Happynest có quyền tắt ngay lập tức các nội dung được đăng tải bởi người sử dụng và/hoặc cảnh báo, khóa, tạm dừng chat của người sử dụng vi phạm.

Điều 6: Quyền Sở hữu trí tuệ và các quyền khác

- Quyền sở hữu trí tuệ của những nội dung do Happynest đều thuộc về Happynest hoặc cấp phép hợp pháp cho Happynest sử dụng. Việc sử dụng quyền và sở hữu các nội dung của Happynest cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.

- Người sử dụng không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân tán bằng bất cứ hình thức nào hoặc tạo ra bản sửa đổi nội dung trên Happynest khi chưa có sự cho phép của tác giả.

Điều 7: Thỏa thuận từ bỏ quyền yêu cầu

1. Người sử dụng đồng ý để Happynest sử dụng, sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, gợi ý, đề xuất, bình luận, hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng Happynest.

2. Quy trình kiểm duyệt, xử lý đối với các nội dung vi phạm bản quyền như sau:

+ Bước 1: Toàn bộ nội dung trao đổi và thảo luận của người sử dụng sẽ được quét dựa vào cơ sở dữ liệu kiểm duyệt bởi phần mềm quản lý bản quyền được cài tự động trên trang và thông báo về máy chủ.

+ Bước 2: Khi phát hiện bài đăng, nội dung trao đổi và thảo luận bộ lọc sẽ gửi thông báo đến bộ phận kiểm duyệt. Bộ phận kiểm duyệt sẽ kiểm tra nội dung vi phạm và xác định lại một lần nữa.

+ Bước 3: Khi xác định được việc vi phạm và nội dung vi phạm, tùy theo mức độ nghiêm trọng và ảnh hưởng Happynest sẽ tiến hành xử phạt theo nội dung được quy định tại mục
3. Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Hoặc tùy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật. Quyết định của Happynest là quyết định cuối cùng và người sử dụng đồng ý chấp hành.

Điều 8: Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ mạng xã hội

1. Nguyên tắc xử lý vi phạm: Khi Ban quản trị Mạng xã hội phát hiện Người sử dụng thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều khoản sử dụng này, quy định rằng, dựa theo sự xem xét, cân nhắc của Ban quản trị Mạng xã hội về mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm của Người sử dụng gây ra đối với Hệ thống mạng xã hội và quyền lợi của Người sử dụng khác hay các đối tượng có liên quan khác theo quy định tại Điều khoản sử dụng này, Ban quản trị Mạng xã hội sẽ quyết định hình thức xử lý vi phạm tương ứng.

- Người sử dụng vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ mạng xã hội tùy thuộc theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng;

- Công Ty và mạng xã hội có toàn quyền quyết định gỡ bỏ nội dung đăng tải, chia sẻ mạng xã hội có tính chất vi phạm quy định pháp luật, thuần phong mỹ tục, và điều kiện nêu trong bản thỏa thuận này. Ngoài ra, ban quản trị mạng xã hội luôn được bảo lưu quyền chấm dứt tư cách thành viên, hoặc xóa bỏ tài khoản của người sử dụng dịch vụ có hành vi vi phạm đó.

- Về cơ bản, cơ chế xử lý đối với người sử dụng dịch vụ có hành vi vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ mạng xã hội được thực hiện theo quy trình như sau:

+ Thông báo cho thành viên vi phạm;

+ Yêu cầu chấm dứt hành vi, đính chính thông tin vi phạm, hoặc sửa đổi;

+ Yêu cầu gỡ bỏ thông tin vi phạm trong trường hợp bắt buộc phải loại bỏ thông tin theo quy định của chính sách công ty và quy định của pháp luật;

+ Dừng biện pháp kỹ thuật để gỡ bỏ thông tin vi phạm trong trường hợp thành viên không hợp tác;

+ Chấm dứt tư cách thành viên nếu thành viên không phối hợp thực hiện hoặc tiếp tục tái diễn hành vi vi phạm.

2. Các hình thức xử phạt bao gồm:

- Cảnh cáo thành viên khi có dấu hiệu vi phạm thông qua thông báo vào địa chỉ email đăng ký.

- Gỡ bỏ thông tin vi phạm trong trường hợp phát hiện sai phạm sau khi thông báo cho thành viên và chưa được thành viên gỡ bỏ.

- Gỡ bỏ ngay thông tin vi phạm đối với thành viên vi phạm chính sách của công ty và quy định của pháp luật.

- Chấm dứt tư cách thành viên khi thành viên tiếp tục tái diễn hành vi vi phạm

Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 5 ngày được áp dụng đối với các hành vi sau:

- Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác;

- Lôi kéo cộng đồng thành viên tham gia Phòng cộng đồng có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.

- Vi phạm bản quyền, trái với các quy định trong thỏa thuận

Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 10 ngày được áp dụng đối với các hành vi sau:

- Hành vi giao tiếp: Hình ảnh khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác đến các kênh khác của Happynest để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.

- Đăng tải video, âm thanh, hình ảnh có tính chất khiêu dâm, dung tục, khiêu gợi;

- Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc kích động người khác quấy nhiễu;

- Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video xúc phạm. đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tổ chức, cá nhân;

- Vi phạm bản quyền: Mức độ vi phạm ở dạng cảnh báo sửa chữa và các thành viên không sửa chữa theo đúng bản nguyên gốc.

Hình thức xử phạt 3: Khóa vĩnh viễn được áp dụng đối với các hành vi sau:

- Người sử dụng có hành vi lợi dụng Happynest nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, phát ngôn,… có chứa thông tin bàn luận về văn hóa hoặc tiết lộ bí mật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền có các nội dung khiêu dâm;

- Thông tin cá cược, cờ bạc: lợi dụng Happynest người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật;

- Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo; giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác;

- Phá hoại hệ thống mạng xã hội Happynest: Thành viên lợi dụng việc sử dụng để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại dịch vụ hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat;

- Sử dụng phòng cộng đồng để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 9: Cảnh báo cho người sử dụng các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ  thông tin trên mạng

1. Việc chia sẻ thông tin, hình ảnh trên Happynest hoàn toàn có thể gặp phải các rủi ro, nguy hiểm (Các rủi ro này có thể mất dữ liệu thông tin, bị sao lưu thông tin bởi các thành viên khác,…). Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro đó khi chia sẻ các thông tin, hình ảnh này.

2. Người dùng khi cung cấp thông tin trên môi trường mạng Internet nói chung và trên các nền tảng của Happynest nói riêng cần thận trọng với thông tin mình cung cấp (thông tin về tên, tuổi, địa chỉ, chứng minh thư nhân dân, số thẻ tín dụng…) vì các thông tin này rất có thể bị lợi dụng như lấy cắp, dùng thông tin cá nhân của người dùng với mục đích khác,…

3. Happynest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên từ việc truy cập hay ngoài việc truy cập được tới ứng dụng hoặc website này hoặc các trang liên kết Happynest và các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản lệ phí pháp lý hợp lý của bất kỳ bên thứ 3 nào do hoặc phát sinh từ việc người sử dụng sử dụng từ nội dung mà người sử dụng gửi, đăng, truyền tải ứng dụng hoặc website, việc người sử dụng vi phạm bất kỳ quyền gì của bất kỳ người nào khác hoặc việc người sử dụng vi phạm luật hiện hành.

4. Chúng tôi có quyền đơn phương xóa, ngừng hoặc hạn chế sử dụng các nội dung do thành viên đăng tải vi phạm các điều khoản hoặc trái với các quy định của Happynest. Người sử dụng đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin do thành viên đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tính xác thực của thông tin cũng như chúng tôi không kiểm soát cách hành xử trong cũng như ngoài ứng dụng hoặc website của thành viên.

5. Trên các nền tảng của Happynest xuất hiện link website hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của Happynest. Việc truy cập tới các trang khác nay hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Happynest sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website hoặc điểm đến nào ngoài trang Happynest.

6. Chúng tôi mong muốn Happynest sẽ trở thành một sân chơi trực tuyến bổ ích, công bằng và hợp pháp. Vì vậy, nếu người sử dụng phát hiện bất cứ hành vi hoặc nội dung nào vi phạm các điều khoản trên vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email: info@happynest.vn. Nếu có khiếu nại về nội dung bị xem là vi phạm, vui lòng phản hồi qua email trên hoặc gọi trực tiếp số điện thoại: 0936053515 cho người chịu trách nhiệm chính nội dung thông tin).

7. Các quy định này cùng với quy định quyền riêng tư được coi là toàn bộ Điều khoản giữa người sử dụng và Happynest. Việc sử dụng Happynest không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định sẽ không được coi là từ bỏ cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quyền hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó.

Điều 10:Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên mạng xã hội tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội hoặc với tổ chức, cá nhân khác

Happynest thiết lập một cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhằm tạo ra một cơ chế rõ ràng, tránh những tranh chấp có thể xảy ra, có khung và biện pháp xử lý hiệu quả. Cụ thể:

- Khi người sử dụng đăng ký tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ của Happynest thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Bất cứ khiếu nại nào phát sinh từ điều khoản sử dụng tài khoản Happynest này điều khoản sử dụng dịch vụ khác phải được đệ trình trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm. Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo và bồi thường được đăng tải trên Happynest;

- Happynest chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin đăng ký tài khoản;

- Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Happynest sẽ căn cứ trên hệ thống để giải quyết. Theo đó, Happynest sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của Happynest là quyết định cuối cùng;

- Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Điều khoản sử dụng này xung đột với các quy định của pháp luật và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và phần còn lại của Điều khoản sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Điều 11: Công khai việc có hay không thu thập, xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng trong Điều khoản sử dụng dịch vụ mạng xã hội

1. Khi các tài khoản được người sử dụng đăng ký, Happynest sẽ lưu giữ các thông tin tại hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam. Các thông tin này sẽ được Happynest thực hiện việc bảo mật với các bên thứ ba và chỉ công khai trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định về công khai thông tin của Nhà nước.

2. Trường hợp người sử dụng vi phạm các điều khoản với Happynest thì việc công khai thu thập, xử lý thông tin cũng sẽ được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

3. Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin người sử dụng cung cấp chỉ để hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của người sử dụng. Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến người sử dụng những dịch vụ khác có trên Happynest, hoặc những công ty liên kết tới nó hoặc để liên hệ với người sử dụng để biết quan niệm của người sử dụng về những dịch vụ hiện tại hoặc dịch vụ mới tiềm năng có thể đưa ra.

4. Dữ liệu người sử dụng của Happynest có thể được chuyển nhượng cho người thừa kế hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua hoặc phá sản. Chúng tôi có một khu vực để người sử dụng có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào người sử dụng gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó.

5. Chúng tôi chỉ tập hợp các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, tính bảo mật thông tin của người sử dụng.

Điều 12: Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng mạng xã hội

1. Thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật.

2. Doanh nghiệp thiết lập những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ của doanh nghiệp và hệ thống máy chủ dự phòng.

3. Doanh nghiệp thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân người sử dụng qua các hình thức:

- Thiết lập hệ thống tường lửa ngăn ngừa các hình thức tấn công mạng;

- Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của doanh nghiệp thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của trang mạng. Đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn.

- Các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của mạng xã hội.

Điều 13: Bản quyền của happynest.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & TRUYỀN THÔNG HAPPYNEST chúng tôi có giấy phép bản quyền tên miền happynest.vn. Mọi hành vi vi phạm, ăn cắp, sao chép của bên thứ ba đối với Happynest đều bị xử lý theo quy định của pháp luật nước Việt Nam hiện hành.

Điều 14: Giới hạn trách nhiệm

1. Chúng tôi khẳng định, việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên Happynest hoàn toàn xuất phát từ ý chí và quan điểm cá nhân của người sử dụng. Chúng tôi tạo môi trường cho người sử dụng giao lưu, chia sẻ thông tin mà không tham gia vào quá trình đăng tải thông tin của người sử dụng cũng như không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải bởi người sử dụng. Chúng tôi cố gắng tạo ra một cơ chế chia sẻ thân thiện và hữu ích cho tất cả cộng đồng. Vì thế, hãy chắc chắn rằng người sử dụng đã đọc, hiểu, đồng ý, chấp nhận các quy định của chúng tôi trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Happynest.

2. Tại Happynest chúng tôi trân trọng nội dung từ nhiều nguồn và quan điểm từ nhiều phía, để tạo ra sự đa chiều trong thông tin. Trong tất cả chủ đề, các quan điểm luôn được Happynest khuyến khích, đề cao và tôn trọng.

3. Nếu người sử dụng muốn chúng tôi thông báo cho người sử dụng về bất kỳ sự thay đổi nào của Điều khoản sử dụng này trong tương lai, xin vui lòng truy cập nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi khuyến cáo người sử dụng nên cập nhật các quy định này cho mỗi lần vào truy cập và sử dụng trên Happynest.

4. Các thông tin trao đổi trên Happynest chủ yếu về về những công trình, kiến trúc, nội thất với quy mô tầm cỡ, bài viết về kiến trúc thiết kế dành cho kiến trúc sư, công trình nghệ thuật. Những bức ảnh của các nhà thiết kế và thông tin liên quan đến lĩnh vực kiến trúc, nội thất. 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & TRUYỀN THÔNG HAPPYNEST là chủ sở hữu Happynest cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của thông tin.
Mọi quy định nghiêm ngặt nêu trên cũng vì mục đích tạo ra một môi trường bình đẳng, an toàn và thuận tiện cho cả mọi người.
Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào vệ nội dung Điều khoản sử dụng dịch vụ mạng xã hội này, Công ty sẽ thông báo cho người sử dụng về những thay đổi này ít nhất 10 ngày trước khi chính thức thay đổi.
Tất cả các nhân viên công ty, nhân viên mạng xã hội và toàn bộ thành viên người sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm hiểu, tuân thủ chặt chẽ các nội dung của Điều khoản sử dụng này.