6 trường hợp sổ đỏ sẽ bị thu hồi từ năm 2025

  22/05/2024 21:081.162 lượt xem

  Tham khảo 6 trường hợp sổ đỏ sẽ bị thu hồi từ năm 2025 theo thông tin từ báo VnExpress như sau:

  Luật Đất đai 2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định rõ 6 trường hợp Nhà nước sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) của người dân.

  6 trường hợp sổ đỏ sẽ bị thu hồi từ năm 2025

  1. Sổ đỏ được cấp không đúng thẩm quyền

  Trường hợp sổ đỏ được cấp không đúng thẩm quyền là khi cơ quan cấp sổ không đủ điều kiện hoặc quyền hạn để cấp. Điều này bao gồm việc sổ đỏ được cấp sai về diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất, hoặc không đúng nguồn gốc sử dụng đất.

  2. Sổ đỏ cấp sai quy định và bị tòa án tuyên hủy

  Nếu sổ đỏ bị tòa án tuyên hủy hoặc đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thi hành án mà người phải thi hành án không nộp sổ đỏ đã cấp, Nhà nước sẽ thu hồi sổ đỏ đó.

  3. Sổ đỏ được cấp sai quy định và có quyết định của cơ quan thanh tra

  Trường hợp cơ quan thanh tra kết luận sổ đỏ đã cấp không đúng quy định, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và nếu kết luận thanh tra đúng, sổ đỏ sẽ bị thu hồi. Nếu xác định sổ đỏ cấp đúng, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo lại cho cơ quan thanh tra.

  4. Toàn bộ diện tích đất ghi trong sổ đỏ bị thu hồi

  Nếu toàn bộ diện tích đất ghi trong sổ đỏ bị Nhà nước thu hồi vì bất kỳ lý do nào, sổ đỏ sẽ bị thu hồi. Điều này đảm bảo rằng các quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cập nhật và chính xác.

  5. Sổ đỏ cấp đổi

  Khi người dân cấp đổi sổ đỏ thì sổ cũ sẽ bị thu hồi. Điều này đảm bảo rằng thông tin về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất luôn được cập nhật và chính xác.

  6. Đăng ký biến động đất đai hoặc tài sản gắn liền với đất

  Khi người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới sổ đỏ, sổ cũ sẽ bị thu hồi. Điều này đảm bảo rằng các thay đổi về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được phản ánh chính xác trên sổ đỏ mới.

  Ngoài các trường hợp trên, việc thu hồi sổ đỏ chỉ được thực hiện khi có bản án, quyết định của tòa án đã được thi hành hoặc văn bản kiến nghị của cơ quan thi hành án, trong đó có yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. Nếu Nhà nước thu hồi sổ đỏ nhưng chủ đất không giao nộp, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định hủy sổ đỏ đã cấp.

  Luật Đất đai 2024 cũng quy định rằng cơ quan cấp sổ đỏ có trách nhiệm đính chính nếu có sai sót về thông tin của người được cấp so với thông tin tại thời điểm đính chính. Sổ đỏ có sai sót thông tin về thửa đất hoặc tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai đã được kiểm tra xác nhận hoặc thể hiện trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ được đính chính.

  Những thay đổi này nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quản lý đất đai, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

  Hãy lưu lại và kiểm tra với trường hợp của gia đình mình nhé.

  Nguồn: VnExpress

  Minh TúTheo dõi

  Bình luận

  Hãy đăng nhập và trở thành người đầu tiên bình luận về bài viết này!

  Bài đăng liên quan

  Chuyện nhà

  Xem tất cả

  Kho kiến thức

  Xem tất cả

  Sự kiện

  Xem tất cả

  HappynestTV

  Xem tất cả

  Thảo luận

  Xem tất cả

  Ăn - Chơi

  Xem tất cả
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0