Media/ Cộng đồng - Khác

Hambly house - ngôi nhà đan xen giữa quá khứ và hiện tại

Nguyên mẫu được xây dựng từ năm 1939 mang phong cách Nghệ thuật hiện đại. Năm 2013 những chủ nhân mới đã quyết định tu bổ sửa chữa lại ngôi nhà đã bị xuống cấp của mình. Họ không chỉ muốn khôi phục lại ngôi nhà mà còn muốn tái tạo lại hình ảnh cũ của nó.

Đơn vị thiết kế: DPAI Architecture, Toms + McNally Design
Vị trí: Hamilton, ON, Canada
Năm hoàn thành: 2015

Còn {{ commentContentRemainLength }} ký tự