BEEGARDEN by Beegreen

1(1)

Thông tin cửa hàng

  • Hoạt động từ năm
    2022
  • Sản phẩm
    62+

Thông tin cửa hàng

Thông tin giao hàng

- Beegreen chỉ giao hàng tại khu vực TP. HCM.

- Sản phầm cồng kềnh, hỗ trợ giao hàng lên phòng (chung cư) trong điều kiện cho phép.

- Có thể cộng thêm phí dịch vụ và phí điểm giao (nếu có). Trường hợp có cộng thêm phí dịch vụ, Beegreen sẽ thông báo khi Khách hàng trước khi giao hàng.