Media/ Cộng đồng - Khác

Kết hợp cửa hàng và nhà ở trong Olwen House tuyệt đẹp


Olwen Home có một thiết kế hài hòa khi kết hợp cả cửa hàng và nhà ở. Sự riêng tư được phân tách khéo léo bằng giải pháp thiết kế trong khi cảm hứng kiến trúc tạo nên sức sống riêng của công trình.


Còn {{ commentContentRemainLength }} ký tự