Nhà em ở hướng Tây và em định xây nhà trong năm tới

Còn {{ commentContentRemainLength }} ký tự

 

  • {{ comment.content }}
    ...