nhà mình là nhà ống, 2 bên là hàng xóm, chỉ có phía trước cửa và sau nhà là có ánh sáng mặt trời

Còn {{ commentContentRemainLength }} ký tự

 

  • {{ comment.content }}
    ...