Tôi muốn làm móng để bơm cát trước sau đó mới tính toán xây nhà

Còn {{ commentContentRemainLength }} ký tự

 

  • {{ comment.content }}
    ...