Chào anh KTS, cho em hỏi là, với diện tích nhà sâu 5m5 rộng 3m,

Còn {{ commentContentRemainLength }} ký tự

 

  • {{ comment.content }}
    ...