Chào mọi người , đối với nhà trong ngõ em có câu hỏi nên chọn vật liệu gì

Còn {{ commentContentRemainLength }} ký tự

 

  • {{ comment.content }}
    ...