Thưa KTS, tôi có 1 câu hỏi như sau: có 1 số nhà ống được thiết kế 1 khoảng đệm ở mặt tiền

Còn {{ commentContentRemainLength }} ký tự

 

  • {{ comment.content }}
    ...