Chào KTS, hôm trước tôi thấy trên Happynest có đưa ra phương án lấy sáng bằng sàn kính

Còn {{ commentContentRemainLength }} ký tự

 

  • {{ comment.content }}
    ...