Thưa kiến trúc sư, mặt tiền nhà tôi bằng kính, tôi muốn trồng cây leo ở mặt tiền để che bớt nắng, có cần thêm hệ gì để cây leo lên không,

Còn {{ commentContentRemainLength }} ký tự

 

  • {{ comment.content }}
    ...