Chào KTS và Happynest, vừa rồi em có đi qua căn nhà ở Khu đô thị mà bao mặt tiền bằng khung thép và trồng cây dây leo lên trên khung thép

Còn {{ commentContentRemainLength }} ký tự

 

  • {{ comment.content }}
    ...