Chào KTS, nhà tôi là nhà trong ngõ, đằng sau có giáp với một nhà khác, khoảng cách khoảng 1m

Còn {{ commentContentRemainLength }} ký tự

 

  • {{ comment.content }}
    ...