Nhà mình xây từ năm 2009, là kiểu nhà phố lệch tầng

Còn {{ commentContentRemainLength }} ký tự

 

  • {{ comment.content }}
    ...