Lấy sáng ở khu vệ sinh có khó không?

Còn {{ commentContentRemainLength }} ký tự

 

  • {{ comment.content }}
    ...