Có cần làm thủ tục xin phép khi xây thêm khoảng thông tầng hay sửa mặt tiền lấy sáng không?


Còn {{ commentContentRemainLength }} ký tự

 

  • {{ comment.content }}
    ...