Lấy sáng ở khoảng thông tầng giáp cầu thang có ảnh hưởng đến cầu thang không?

Còn {{ commentContentRemainLength }} ký tự

 

  • {{ comment.content }}
    ...