Tư vấn, thiết kế - Kiến trúc sư

Kiến trúc nhật bản

Chắc các bạn đã nghe nói về tính tỷ mỉ trong từng chi tiết của người nhật vậy tôi muốn hỏi các bạn hiện này phong cách này này ở Việt Nam có phát triển và được yêu thích không!!

Còn {{ commentContentRemainLength }} ký tự

 

  • {{ comment.content }}
    ...