Thay đổi vị trí cầu thang có ảnh hưởng đến kết cấu của ngôi nhà?

Gia đình tôi hiện có nhu cầu lên tầng nên cần thay đổi vị trí của cầu thang để có nhiều phòng cho các thành viên trong gia đình. Tôi muốn hỏi nếu tôi thay đổi vị trí của cầu thang đã xây trước đấy có ảnh hưởng đến kết cấu của ngôi nhà hay không?

Còn {{ commentContentRemainLength }} ký tự

 

  • {{ comment.content }}
    ...